swarajya janani jijamata Star, Cast & Story Serial Name: Swarajya Janani